Kriterier for å bli med i Thamsriket – Smaker fra Orkland

Redigert 30/1-18 

 • Thamsriket – Smaker fra Orkland, er registrert som et beskyttet varemerke som eies av Næringshagen. Felles logo skal benyttes og navnet er til fribenyttelse av medlemmene. 

 • Medlemskapet i Thamsriket er åpent for alle som tilfredsstiller kriteriene fastsatt av produsentene selv i samråd med Næringshagen. Det skal søkes om medlemskap i Thamsriket, og det avgjøres av styret i produsentlaget. 

 • Medlemskap i Thamsriket – Smaker fra Orkland, gir produsent gir rett, men ikke plikt til å ha benytte merkenavnet og stå under parolen Thamsriket ved markedsføring av sine produkter.  

 • Bedriften må ha deler av sin produksjon i Orklangsregionen. 

 • Bedriften må oppfylle krav i henhold til Mattilsynet sitt regelverk og KSL revisjon som er grunnlaget for Nyt Norge-merket for trygg norsk kvalitetsmat. 

 • Bedriften må ha betalt sin årlige kontingent til Thamsriket. Denne fastsettes til kr 1.000,- Innbetalt kontingent benyttes hovedsakelig til felles opplæring, kurs og aktivitet, f. eks messer. Styret av produsentlanget setter opp en aktivitetsplan pr år der det er bestemt hvilke arrangementer/messer som Thamsriket-Smaker fra Orkland skal delta på. Ved slike arrangementer kan provisjon avkreves. 

 • Bedriften bør være målbedrift og betalt sin deltakeravgift hos Næringshagen i Orkdalsregionen.  

 • Bedriften må ha ryddig økonomi og gode rutiner i selve salgsprosessen. 

 • Bedriften må kunne presentere sine produkt og framstå på en slik måte at det gagner Thamsriket. Stikkord er idealisme, troverdighet og framsnakking av andre aktører som er med i Thamsriket. Thamsriket sine medlemmer skal presenteres på en god måte i de ulike gårdsbutikker. 

 • Næringshagen administrerer Thamsriket etter innspill fra produsentlanget. Referat fra fellesmøter sendes ut til alle. Produsentene har dannet et produsentlag og valg et styre som står for framdrift, utvikling og markedsføring av konseptet.

 • Det stilles krav til produksjon for å være medlem i Thamsriket.  

 • Oppsigelse. Medlemsskap i Thamsriket kan sies opp skriftlig. Innbetalt kontingent samme år refunderes ikke.  

 • Disse kriteriene er laget med tanke på samarbeid for å utvikle lokalt matkonseptet i regionen, for inspirasjon og utvikling av hver enkelt produsent. Brudd på disse kriteriene gjør at medlemskap kan ekskluderes.

 

NOE FOR DERE? TA KONTAKT MED ELI