Dyrene våre

Det har ikke vært produksjon på gården siden i 1994 og det var derfor lenge et ønske om å få i gang produksjon på gården igjen. I 2010 falt valget på verpehøner og våren 2011 sto det nye hønsehuset ferdig. Der er det plass til 7500 frittgående høner.


Høsten 2016 gikk enda en drøm i oppfyllelse og vi ble stole eiere av 13 ammeku blandinger. Høsten 2018 økte vi besetningen med 12 Hereford kyr og avlsoksen Svein. På November 2019 sto vårt nye ammeku-fjøs ferdig med plass til 45 mordyr og 12 kviger.

I tillegg til høner og kyr er det 2 hester, 8 sauer, 2 kaniner, 4 katter og 1 hund på gården.