Mat, opplevelser og reiselivsnæring i Orkland

1.januar 2020 er Orkland kommune en realitet. Det blir en spennende kommune, og et regionalt tyngdepunkt i sør-vestre del av Trøndelag.

Kommunen vil få et rikt og variert spekter av næringer, også en god del aktører innenfor mat, opplevelser og reiseliv.

Orkland kommune er opptatt av å komme i dialog for å se nærmere på hvordan kommune og aktørene kan skape merverdi innenfor disse næringene. Derfor ønsker vi velkommen et dialogmøte mandag 4.februar kl. 11.00 til 14.00 i kommunestyresalen på Orkdal rådhus.

Les mer her