Medlemsskap i Orkladal Næringsforening

Smaker fra Orkland er blitt medlem av Orkladal Næringsforening.

 

Vi har allerede etablert ett godt samarbeid med næringsforeningen, det er viktig for oss å delta i det lokale og regionale nettverket.

Vi tror på ett godt og nyttig samarbeid for begge parter.