Oss

Velkommen til Solhus Gård. Navnet Solhus er en omskriving av Saluhusa som betyr "Herberg for ferdafolk". Gårdshistorien går tilbake til tidlig 1600-tallet, da Jon Solhus bygde de første husene på Solhus. Fra midten av 1700-tallet ble Solhus ferjested for reisende som skulle skysses over Orkla. Og innkvartering for reisende gjennom dalen. Gården har vært i manges eie fram til 1867, da vår familie kjøpte gården. Da den ble solgt på tvangssalg.

I dag er det Eli Solhus og Terje Rostad som driver gården. Vi produserer poteter, korn og småskala grønnsaker. Det gamle elvaleie av Orkla er perfekt til å dyrke poteter i. Jorda er sandholdig og næringsrik, som gjør den lett-drevet og velegnet for poteter. Alle potetene blir solgt direkte fra gården. Vi pakker alle våre poteter på gården, og selger den i vår gårdsbutikk, til noen lokale matbutikker, restauranter og catring-firmaer i dalen.

I tillegg til matpoteter har vi en sort poteter som selges til industri for potetmelproduksjon. Sammen med denne industri potetene levere vi all avrens fra vårt pakkeri til stivelseproduksjon. Dette gjør at ingen ting går til spille. Dette for å få en mest mulig bærekraftig produksjon.

 

 

Følg oss på facebook