Om gården

Storkvikne Gård ligger 2,3 mil sør for Orkanger.
Her bor Rune Kvikne. Rune tok over hjemgården i 2004 og den har vært i slektens eie i generasjoner.


Fakta om gården:
Gården er på 1715 mål, herav 70 mål dyrket mark og 1308 mål produktiv skog. Den ligger 200m fra lakseelva Orkla og har 2 fiskevald. Det er fortsatt aktiv melkekvote som drives i samdrift.

Hovedbygningen på gården er en tomannsbolig i form av ett trønderlån på 192 m2 i grunnflate. Det er oppført i 1880 og er av tømmer.
Redskapshus oppført i gammel stil i 2015.
Stabbur i tømmer med 3 etasjer.

Gammel historie:
Da John Kvikne drev gården i 1947, hadde han:
11 kyr, 4 kviger, 4 kalver, 2 hester, 2 griser, 20 sauer og ett treskeverk.