Kvåle og Stiklestad

Thamsakevitt A/S ble stiftet i 2012, med Øystein Kvaale og Håvard Stiklestad som eiere.
Vår ide var å produsere en egen jubileumsakevitt i forbindelse med at verdensmannen og grunderen
Christian Thams ville fylt 150 år i september 2017. I bakhodet lå historien om linjeakevitten. Hva om vi kunne fått skapt vår egen historie, vår egen «linjeakevitt», basert på historien Christian Thams?
Vi ønsket gjennom akevitten formidle historien Christian Thams. Grunderen, industrimannen og arkitekten - verdensmannen.

Vi lanserte akevitten høsten 2016 i samarbeid med Det Norske Brenneri i Grimstad.
Senere har vi, i tett samarbeid med Røros bryggeri og mineralvannfabrikk, fått laget to typer Thams øl. Her har også det å kunne formidle en historie vært vårt hovedmål.

«Gottes Gluck» en navnet på vårt første øl. Samme navn som funnstedet for Norges største malmåre. Her ønsket vi å formidle historien om og rundt 333 års gruvedrift. Et stykke Norsk gruvehistorie fra Løkken Verk. Vårt andre øl ble «The Flying Pub». En fantastisk historie om Orkangermannen og spitfire piloten Rolf Arne Berg. En av Norges høyest dekorerte offiserer sørget for øl til de allierte under 2.verdenskrig. Gjennom operasjonen «The flying pub» ble øl fløyet fra England til soldatene i Normandi i Frankrike.

Til Jula 2018, har vi i samarbeid med Det Norske Brenneri, fått laget en egen juleakevitt. «Thams Juleakevitt» kommer i 1300 nummererte flasker. På etiketten pryder Thamspaviljongen. Her hedres dens historie. Akevitten er en takk til alle som har bidratt, og gjort det mulig, å få paviljongen gjenreist på Bårdshaugplatået.

Epost
oystein.kvale@olk.no
Adresse
OrkangerMedlemmer i produsentlaget