Hammerfjeld Gård

Hammerfjeld Gård ligger i Bjørnbetdal’n ytterst på Geitastranda i Orkdal kommune og drives av Rune og Heidi Jaksland Kvernmo.

De første skriftlige kildene som omtaler gården er fra begynnelsen av 1600-tallet, men det har trolig bodd folk her mye lenger. I 1905 ble gården kjøpt av Kvernmofamilien og drives i dag av fjerde generasjon. Hovedproduksjonen på gården er kjøttproduksjon og småskalaproduksjon av gås, vaktelegg og vaktel.
I tillegg har de to bifolk, noen høner og en kalkun.

Hammerfjeld har fra våren 2019 tatt over bevaringsbesetningen av norsk hvit gås i Norge. Det er også et titalls gjess av den andre norske gåserasen, smålensgåsa, på gården. Bevaringsarbeidet for gås er det viktigste i gåseholdet og produksjonen av slaktegås skal holdes liten og eksklusiv. Hver enkelt fugl skal sees på som et individ og ha et meningsfullt liv med beiting, bading og vennskap med andre gjess. Det selges rugeegg og gåsunger på våren og slaktet gås på høsten.

Vaktelproduksjonen er under oppbygging. Det selges i dag vaktelegg og det vil etter hvert også tilbys slaktet vaktel.

Kjøttproduksjonen er basert på innkjøpte oksekalver av Norsk Rødt Fe (NRF) samt en liten ammekubesetning av Aberdeen Angus og Hereford.

Rune jobber fulltid på gården, mens Heidi også er skribent og har utdannelse i vin- og brennevin. I tillegg til gården driver hun I glasset der hun skriver om vin og har andre vinrelaterte prosjekt.

Følg gjerne Hammerfjeld Gård på facebook og titt innom hjemmesiden www.hammerfjeld.no

Epost
heidi.jaksland@gmail.com
Telefon
917 86 235
Hjemmeside
http://www.hammerfjeld.no
Adresse
Geitastrandvegen 1783, OrkangerMedlemmer i produsentlaget