Fosslykkja Bigård

Fosslykkja bigård er et småbruk fra 1861 som ligger fint til i skogkanten etter Fv 463. Siv og Jon Kristian Molde er 4 generasjon som bor på småbruket. De har siden 2013 drevet med birøkt.Det er en sertifisert bigård. All produksjon fra høsting til salgbar vare gjør de hjemme. Ved forespørsel tar de mot grupper for å fortelle om birøkt. De kan å leie ut bikuber der de gjør jobben og kunden får honningutbytte.

Epost
fosslykkjabigaard@outlook.com
Telefon
95248695
Adresse
FannremMedlemmer i produsentlaget