Om oss

Da vi var ferdig på Veterinærhøgskolen i 2002 var vi begge klar på at vi ville ha oss en gård og minst to kyr. Vi fant etter hvert drømmeplassen oppi Renskleiva, startet bygging av vei og hus og oppussing av eksisterende bolighus, og i 2006 fikk vi tak i våre første kyr. Valget av rase falt den gangen på Skotsk Høylandsfe, og Oliv-Anne og Anne Frank dannet etter hvert grunnlaget for en liten flokk. Vi kjøpte også inn to unge Hereford-kviger for å få litt ulike raser. Og flokken vokste... og vokste... til vi fant ut at nå måtte vi gjøre noe mer ut av interessen. Så, i 2014 stod det nye, store oksefjøset ferdig. Kalvene våre ble født ute på beite og fikk barndommen sammen med sine mødre, og vi hadde ikke lyst til å sende fra oss kalvene etter denne frie oppveksten. Samtidig kunne vi heller ikke la oksekalvene gå sammen med resten av flokken etter 6-7 måneders alder, da naturen ellers ville gå sin gang når det gjaldt bedekning. Dermed var vi plutselig storfekjøttprodusenter. Utgangspunktet vårt er stor interesse og kunnskap om og rundt utførelse av naturlig atferd, og dette er noe vi vektlegger sterkt i dyras hverdag. Vi ønsker at de skal kunne velge selv i størst mulig grad. Interessen for mat, og da i hovedsak lokalmat og nisjeproduksjon, har også vokst seg stor etter hvert, og dette er noe vi stadig jobber med. 

Følg oss gjerne på  Instagram eller Facebook